Hur blir man en varietéartist?

Det är inte så svårt att bli varietéartist. Oftast har det ett ursprung ur en hobby eller ett intresse. Sedan så är det inte ovanligt att det finns olika kurser så väl som cirkusskolor att gå på. Det för att utveckla det man kanske redan lärt sig på egen hand. 

Ett annat sätt är att födas in i yrket så att säga, att man har föräldrar eller andra som sysslar med detta. 

16 Jun 2020