Kasperteater

Något som roat barn och vuxna sedan en lång tid tillbaka, det är kasperteater. Det är en slags dockteater där man använder sig av handdockor. Dockspelaren har sina händer i dockorna, oftast en på varje hand samtidigt. De döljer sig sedan själva med ett skynke eller genom att ha byggt upp en lite mer avancerad scen. 

Denna sorts teater är besläktad med den mer avancerade marionetteatern där dockorna manipuleras med hjälp av trådar.

Att det heter kasperteater beror på att man tagit det från Kasperl, det österrikiska namnet på en skälmsk rollfigur i den tyska lustspelstypen Hanswurst. Man ersatte denna teatertyp i Tyskland under 1700-talet just med kasperteater. 

I engelsk kasperteatertradition heter den ledande duon ofta Punch och Judy och då brukar föreställningen oftast bestå i av att Punch interagerar med en annan figur, och hela föreställningen spelas ofta av endast en dockspelare. Punch är en pajas och Judy är hans fru.

15 Jul 2020