Improvisationsteater

Improvisationsterater är en form av liveteater där handlingen, karaktärerna och dialogen i ett spel, en scen eller en berättelse görs upp i nuet. Ofta tar improvisatörer emot ett förslag från publiken eller använder någon annan inspirationskälla för att komma igång.

Improvisationsterater är unikt på så sätt att om du ser ett framträdande, det är det... det kommer aldrig att bli en annan show exakt som den någonsin gjort igen. Improvisationsterater är olika varje gång.

Improviserade shower kan skilja sig åt mellan olika improvisationstrupper, beroende på deras träning, mål och stil. Ibland är improvisation rent komedibaserat, medan det andra gånger kan vara en blandning av både komedi och drama, eller bara drama. Som manusteater – utan manus, med skådespelarna som agerar, regisserar sig själva, skriver handlingen och interagerar med varandra på samma gång utan föregående planering.

Improvisationsterater är spontant, underhållande och roligt. Men som med alla fantastiska saker måste du se den i första hand för att uppleva och uppskatta den fullt ut.

3 Jul 2023